Terminológia

V záujme jednotnosti a správnosti používania odborných výrazov v jazykoch menšín odporúčame, aby subjekty, ktoré podľa zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín pri svojej činnosti používajú jazyk menšiny vychádzali z tu sprístupnenej terminológie. 

Slovníky

8456

Dátum poslednej aktualizácie: 20.10.2017