Terminologické slovníky v menšinových jazykoch aj do mobilu

Terminologické slovníky v menšinových jazykoch aj do mobilu
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v spolupráci so Sekciou regionálneho rozvoja Úradu vlády SR pripravil pre vás modernú a užívateľsky prístupnú verziu terminologických slovníkov. Slovníky slúžia na zjednodušenie, uľahčenie a zefektívnenie používania menšinových jazykov v úradnom styku. Určené sú predovšetkým zamestnancom orgánov verejnej správy, ktorí v každodennej komunikácii využívajú jazyky národnostných menšín, ďalej pre tlmočníkov a prekladateľov, ako aj pre občanov, ktorí pri vybavovaní svojich úradných záležitostí potrebujú používať odborné terminologické výrazy v menšinových jazykoch. Odteraz používanie slovníkov bude jednoduchšie. Zo stránky splnomocnenca  https://www.narodnostnemensiny.gov.sk//odborne-terminologicke-slovniky-v-jazykoch-narodnostnych-mensin/     vám podľa priloženého návodu ponúkame možnosť stiahnuť si slovensko-maďarský, slovensko-rusínsky, slovensko-ukrajinský a slovensko-rómsky terminologický slovník. Vždy a všade budete mať pri sebe odborný slovník, ktorý vám pomôže vyhľadať najrozličnejšie odborné výrazy pri uplatňovaní svojich práv v menšinových jazykoch.

25699