Pozvánka na zasadnutie Výboru NMES
Predseda Výboru pre národnostné menšiny a  etnické skupiny László Bukovszky oznamuje, že XXXIII. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny sa uskutoční 15. mája 2019 (streda) o 11.30 h v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave. Zasadnutie výboru je verejné,ale z kapacitných dôvodovžiadame záujemcov o nahlásenie svojej účasti do 14.5.2019. do 14:00 hod. na e-mailovú adresu: zoltan.kovacs@vlada.gov.sk  Program zasadnutia nájdete tu:
PROGRAM

Výzva na registráciu rómskych organizácií
Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil výzvu pre rómsku národnostnú menšinu pre registráciu organizácií, ktorých zástupcovia budú voliť členov odborných rád.

Organizácie sa môžu zaregistrovať v elektronickom systéme zverejnenom na webovom sídle fondu ( https://podpora.kultminor.sk/pool/create ) vyplnením formulára a následným poslaním formulára na adresu fondu.
Zaregistrovať sa môžu organizácie, ktoré spĺňajú základnú zákonom stanovenú podmienku, a to že minimálne tri roky preukázateľne pôsobia v kultúre rómskej národnostnej menšiny. Túto skutočnosť je potrebné preukázať relevantným dokladom. Termín registrácie je do 20. mája 2019.