Výzva na registráciu organizácií národnostných menšín pre uskutočnenie volebného zhromaždenia za účelom voľby členov odborných rád

Fond na podporu kultúry národnostných menšín vyhlasuje výzvu na registráciu organizácií národnostných menšín za účelom voľby členov odborných rád kultúry maďarskej, rusínskej, českej, chorvátskej, moravskej, nemeckej, poľskej, ruskej, ukrajinskej a židovskej národnostnej menšiny. Termín registrácie je do 17. júna 2019.
Viac informácií nájdete v priloženom odkaze.

http://www.kultminor.sk/sk/novinky/533-vyzva-na-registraciu-organizacii-narodnostnych-mensin-pre-uskutocnenie-volebneho-zhromazdenia