Rozmanitosť obohacuje - Sčítanie obyvateľstva 2021


Návrh programu 41. zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť online 24. mája 2021 o 10.00 h


Otvorenie
  1. Návrh programu
  2. Kontrola plnenia uznesení Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
  3. Informácia o príprave Správy o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2019 – 2020
  4. Informácia o výročných správach o činnosti národnostných múzeí na Slovensku za rok 2020
  5. Informácia o príprave návrhu zákona o postavení národnostných menšín
  6. Informácia o aktuálnom stave národnostného školstva
  7. Informácia o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
  8. Rôzne
Záver
Ministerstvo vnútra SR zverejnilo informácie o voľbách do orgánov samosprávnych krajov aj v jazykoch národnostných menšín
08.08.2017 - Ministerstvo vnútra SR zverejnilo informácie o voľbách do orgánov samosprávnych kr...
Ministerstvo vnútra SR zverejnilo v zmysle § 21 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o ...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny si s pietou pripomína Pamätný deň rómskeho holokaustu
02.08.2017 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny si s pietou pripomína Pamätný deň r...
Najsmutnejšou kapitolou histórie Rómov v Európe je nepochybne obdobie druhej svetovej vojny, keď boli na rasovom p...
László Bukovszky sa zúčastnil otváracieho ceremoniálu Celozväzového veľkého letného tábora
26.07.2017 - László Bukovszky sa zúčastnil otváracieho ceremoniálu Celozväzového veľkého letnéh...
László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa 25. júla 2017 zúčastnil na otváracom ceremoniál...
Mimoriadne zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
19.07.2017 - Mimoriadne zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
V nadväznosti na volebné zhromaždenia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny sa uskutočnilo v utorok 18....
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol s verejnou ochrankyňou práv
13.07.2017 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol s verejnou ochrankyňou práv
Z iniciatívy Lászlóa Bukovszkeho splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny sa uskutočnilo 13. júla 2017 praco...
László Bukovszky zablahoželal nastávajúcemu riaditeľovi Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
13.07.2017 - László Bukovszky zablahoželal nastávajúcemu riaditeľovi Fondu na podporu kultúry n...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky víta výsledok výberového konania a rozhodnutie min...
Už aj ukrajinská menšina má novozvolených členov a náhradníkov členov výboru
12.07.2017 - Už aj ukrajinská menšina má novozvolených členov a náhradníkov členov výboru
V stredu 12. júla 2017 sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky uskutočnilo doplňujúce volebné zhromažden...
Doplňujúce voľby do výboru za ukrajinskú menšinu
11.07.2017 - Doplňujúce voľby do výboru za ukrajinskú menšinu
Volebné zhromaždenie sa uskutoční 12. júla 2017 od 13.00 h do 15.00 h v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky ...
Zverejnenie výzvy na doplňujúce voľby do Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
04.07.2017 - Zverejnenie výzvy na doplňujúce voľby do Výboru pre národnostné menšiny a etnické ...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny a predseda Výboru pre národnostne menšiny a etnické skupiny László ...
  Národnostné organizácie volili členov a náhradníkov členov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
03.07.2017 - Národnostné organizácie volili členov a náhradníkov členov Výboru pre národnostn...
V pondelok 3. júla 2017 sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky uskutočnilo volebné zhromaždenie Výboru ...
19.09.2015 - Rómsky festival Turňa 2015
Občianske združenie Rómska slza pozýva na Rómsky festival Turňa 2015, ktorý sa uskutoční 19. septembra 2015 o 13.0...
19.09.2015 - Jesenný festival seniorských speváckych skupín - 4.ročník
Obec Brestovec pozýva na Jesenný festival seniorských speváckych skupín - 4.ročník, ktorý sa uskutočni 19. septemb...
18.09.2015 - Aranykert - Zlatá studňa - Golden Garden
Galéria súčasných maďarských umelcov v Dunajskej Strede pozýva na vernisáž výstavy z diel umelelckých táborov Aranyke...
18.09.2015 - PREMENY SLOVENSKA
Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva na vernisáž výstavy Boris Nemeth a Ján Viazanička PREMENY SLOVENSKA výber z d...
18.09.2015 - Medveď a Pytačky
Obec Kalinov pozýva na vystúpenie Divadla Alexandra Duchnoviča s dielom Medveď a Pytačky, ktoré sa uskutoční 18. s...
16.09.2015 - Külön
Občianske združenie Gurigongo Symposium pozýva na predstavenie s názvom Külön v rámci projektu Rodič, dieťa, dospe...
14.09.2015 - Mi a pálya?
Občianske združenie Gurigongo Symposium pozýva na predstavenie  „Mi a pálya?“, ktoré sa uskutoční 14. septembra 20...
13.09.2015 - Hudobno-tanečné predstavenie – PUĽS
Obec Hostovice pozýva na Hudobno-tanečné predstavenie – PUĽS, ktoré sa uskutoční 13. septembra 2015 o 15.00 h v mi...
11.09.2015 - „Susedia, čo nového?"
Obec Dvory nad Žitavou pozýva na kultúrne podujatie  „Susedia, čo nového?", ktoré sa uskutoční v dňoch od 11. 9. 2015...
10.09.2015 - 57 ROKOV SWINGU NA ZEMPLÍNE
ČESKÝ SPOLOK V KOŠICIACH - ČESKÝ SPOLEK V KOŠICÍCH pozýva na kultúrne podujatie 57 ROKOV SWINGU NA ZEMPLÍNE, ktoré...