Rozmanitosť obohacuje - Sčítanie obyvateľstva 2021


Návrh programu 41. zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť online 24. mája 2021 o 10.00 h


Otvorenie
  1. Návrh programu
  2. Kontrola plnenia uznesení Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
  3. Informácia o príprave Správy o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2019 – 2020
  4. Informácia o výročných správach o činnosti národnostných múzeí na Slovensku za rok 2020
  5. Informácia o príprave návrhu zákona o postavení národnostných menšín
  6. Informácia o aktuálnom stave národnostného školstva
  7. Informácia o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
  8. Rôzne
Záver
Zverejnenie zoznamu kandidátov na členov a náhradníkov pre volebné zhromaždenie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
30.06.2017 - Zverejnenie zoznamu kandidátov na členov a náhradníkov pre volebné zhromaždenie Vý...
László Bukovszky splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny ako predseda Výboru pre národnos...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol so zástupcami obcí seneckého okresu
30.06.2017 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol so zástupcami obcí senec...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky sa 29. júna 2017 vo Veľkom Bieli zúčastnil pracovn...
Kreuje sa nový Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny
28.06.2017 - Kreuje sa nový Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny
V pondelok 3. júla 2017sa od 9.00 do 16.00 h v Presscentre Úradu vlády SR v Bratislave uskutočnia voľby do Výboru ...
Medzinárodná konferencia Mladí a multikuturalizmus na Slovensku, v Poľsku a Veľkej Británii
26.06.2017 - Medzinárodná konferencia Mladí a multikuturalizmus na Slovensku, v Poľsku a Veľkej...
V rámci programu Erazmus + sa v Poprade 22. júna 2017 uskutočnila medzinárodná konferencia Youth and Multicultural...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny absolvoval zahraničnú pracovnú cestu do Berlína
22.06.2017 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny absolvoval zahraničnú pracovnú cest...
László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny absolvoval 20. – 21. júna 2017 zahraničnú pracovnú...
Národnostné organizácie majú na registráciu na volebné zhromaždenie necelý týždeň
19.06.2017 - Národnostné organizácie majú na registráciu na volebné zhromaždenie necelý týždeň
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny a predseda Výboru pre národnostne menšiny a etnické skupiny László ...
László Bukovszky sa zúčastnil na moderovanej diskusii SVET V POHYBE. Učiteľ vo víre multikultúrneho prostredia
16.06.2017 - László Bukovszky sa zúčastnil na moderovanej diskusii SVET V POHYBE. Učiteľ vo vír...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky sa 16. júna 2017 zúčastnil medzinárodnej odbornej ...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny absolvoval zahraničnú pracovnú cestu v Budapešti
16.06.2017 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny absolvoval zahraničnú pracovnú cest...
László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny 15. júna 2017 absolvoval zahraničnú pracovnú cestu...
Vláda schválila Správu o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2016
14.06.2017 - Vláda schválila Správu o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za ...
Vláda Slovenskej republiky na svojom dnešnom rokovaní schválila Správu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menš...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol so zástupcami Regionálneho združenia podzoborských obcí vo Veľkom Cetíne
13.06.2017 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol so zástupcami Regionálne...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky sa 13. júna 2017 zúčastnil pracovného stretnutia s...
10.09.2015 - Takí sme 2015
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH pozýva na VIII. ročník medzinárodného festivalu Takí sme 2015, ktorý sa ...
10.09.2015 - XXXIV. Dni kultúry v Honte
Mesto Šahy pozýva na  XXXIV. Dni kultúry v Honte, ktoré sa uskutočnia 10. – 13. septembra 2015 v Šahách.   Pro...
09.09.2015 - SEVER
SLOVAK KLEZMER ASSOCIATION pozýva na koncerty v rámci projektu SEVER, ktoré sa uskutočnia 9. septembra 2015 o 18.0...
08.09.2015 - „Očití svedkovia 1914 - 1918“ Prvá svetová vojna vo výtvarnom umení
OBČIANSKE ZDRUŽENIE TRADÍCIE A HODNOTY - HAGYOMÁNYOK ÉS ÉRTÉKEK POLGÁRI TÁRSULÁS pozýva na prezentáciu katalógu vý...
08.09.2015 - Týždeň židovskej kultúry
Galantské osvetové stredisko pozýva na kultúrno-spoločenské podujatia v rámci Týždňa židovskej kultúry, ktoré sa u...
08.09.2015 - Masaryk a Vajanský – od priateľstva cez konflikt k uzmiereniu
Český spolok Bratislava pozýva na prednášku historika Dr. Ferdinanda Vrábela na tému „Masaryk a Vajanský – od pria...
06.09.2015 - Pytačky a Medveď
Obec Malý Lipník pozýva na divadelnú inscenáciu Divadlom Alexandra Duchnoviča Pytačky a Medveď, ktorá sa uskutoční...
05.09.2015 - Podhorská jeseň – Festival folklórnych skupín
OV Csemadok Veľký Krtíš pozýva na kultúrnu slávnosť Podhorská jeseň – Festival folklórnych skupín, ktorá sa uskuto...
05.09.2015 - Workshop na tvorbu básni s Róbertom Labodom
Občianske združenie IN-NOVA pozýva na Workshop na tvorbu básni s Róbertom Labodom v rámci projektu LiteraTúra II –...
05.09.2015 - HISTORAMA
Mestské kultúrne stredisko pozýva na kultúrne podujatie HISTORAMA, ktoré sa uskutoční 5. septembra 2015 v Šťúrove....