Rozmanitosť obohacuje - Sčítanie obyvateľstva 2021


Návrh programu 41. zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť online 24. mája 2021 o 10.00 h


Otvorenie
  1. Návrh programu
  2. Kontrola plnenia uznesení Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
  3. Informácia o príprave Správy o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2019 – 2020
  4. Informácia o výročných správach o činnosti národnostných múzeí na Slovensku za rok 2020
  5. Informácia o príprave návrhu zákona o postavení národnostných menšín
  6. Informácia o aktuálnom stave národnostného školstva
  7. Informácia o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
  8. Rôzne
Záver
Zverejnenie výzvy na voľby do Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
12.06.2017 - Zverejnenie výzvy na voľby do Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny a predseda Výboru pre národnostne menšiny a etnické skupiny László ...
Pietny akt kladenia vencov pred Pomníkom padlých bulharských partizánov
05.06.2017 - Pietny akt kladenia vencov pred Pomníkom padlých bulharských partizánov
V mene splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkeho sa Alena Kotvanová riaditeľka kancelárie...
XXV. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
30.05.2017 - XXV. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
V priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky sa v pondelok 29. mája 2017 uskutočnilo XXV. zasadnutie Výboru pre ...
László Bukovszky: Akceptovanie jazykových práv národnostných menšín je zárukou ich rozvoja
17.05.2017 - László Bukovszky: Akceptovanie jazykových práv národnostných menšín je zárukou ich...
Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny László Bukovszky vidí najväčšiu záruku existencie a posilnenia identit...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny spoluotváral výstavu v Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku
12.05.2017 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny spoluotváral výstavu v Múzeu kultúr...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky spolu s generálnym riaditeľom Slovenského národnéh...
Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny prijatiu zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
12.05.2017 - Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny prijatiu zákona o Fonde ...
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny víta rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republi...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny absolvoval zahraničnú pracovnú cestu do Spolkovej republiky Nemecko
02.05.2017 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny absolvoval zahraničnú pracovnú cest...
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny uskutočnil spolu s riaditeľkou kancelárie Úradu s...
Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny k označovaniu železničných staníc v jazykoch národnostných menšín
24.04.2017 - Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny k označovaniu železničný...
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny víta iniciatívu Ministerstva dopravy a výstavby S...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol s riaditeľom Centra národnostného vysielania RTVS
20.04.2017 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol s riaditeľom Centra náro...
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa 20. apríla 2017 stretol s riaditeľom Centra ná...
Vyhlásenie k Medzinárodnému dňu Rómov
08.04.2017 - Vyhlásenie k Medzinárodnému dňu Rómov
Medzinárodný deň Rómov, ktorý si každoročne pripomíname 8. apríla je príležitosťou nie len pripomenúť  význam a bo...
29.08.2015 - V. Lecsó-Folk
Občianske združenie FABOTÓ pozýva na kultúrne podujatie V. Lecsó-Folk, ktoré sa uskutoční 29. augusta 2015 o 14.00...
29.08.2015 - 700. výročie prvej písomnej zmienky o obci
Obec Chmeľnica pozýva na kultúrne podujatie 700. výročie prvej písomnej zmienky o obci, ktoré sa uskutoční 29. a 3...
28.08.2015 - Festival Pomlé - Festival tradičnej kultúry
Mesto Šamorín pozýva na šiesty ročník Festivalu Pomlé - Festivalu tradičnej kultúry, ktorý sa uskutoční 28. – 29. ...
28.08.2015 - Šiesty ročník Festivalu Pomlé - Festivalu tradičnej kultúry
Mesto Šamorín pozýva na šiesty ročník Festivalu Pomlé - Festivalu tradičnej kultúry, ktorý sa uskutoční 28. – 29. ...
28.08.2015 - Rómska kultúra v Janovej Lehote
Obec Janova Lehota pozýva na podujatie Rómska kultúra v Janovej Lehote, ktoré sa uskutočni 28. augusta 2015 v obec...
28.08.2015 - Rómska putovná výstava
Občianske združenie Nádej deťom pozýva na Rómsku putovnú výstavu, ktorej otvorenie  sa uskutočni 28. augusta 2015 ...
28.08.2015 - Ako to znie po našom
Obec Viničky pozýva na kultúrny festival „Ako to znie po našom“, ktorý sa uskutoční 28. a 29. augusta 2015 v obci ...
23.08.2015 - SELO HRAJE I SPIVAJE
Obec Bajerovce pozýva na 20. ročník festivalu Rusínov v obci Bajerovce - "SELO HRAJE I SPIVAJE", ktorý sa uskutočn...
23.08.2015 - MIRO JILO – MOJE SRDCE
TVORIVÝ DOM NA VIDIEKU n.o. pozýva na vernisáž výstavy obrazov MIRO JILO – MOJE SRDCE, vytvorených na 9. ročníku t...
23.08.2015 - Deň ľudovej kultúry
Obec Rakovčík pozýva na Deň ľudovej kultúry, ktorý sa uskutoční 23. augusta 2015 o 15.00 h v areáli obecného úradu...