Rozmanitosť obohacuje - Sčítanie obyvateľstva 2021


Návrh programu 41. zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť online 24. mája 2021 o 10.00 h


Otvorenie
  1. Návrh programu
  2. Kontrola plnenia uznesení Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
  3. Informácia o príprave Správy o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2019 – 2020
  4. Informácia o výročných správach o činnosti národnostných múzeí na Slovensku za rok 2020
  5. Informácia o príprave návrhu zákona o postavení národnostných menšín
  6. Informácia o aktuálnom stave národnostného školstva
  7. Informácia o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
  8. Rôzne
Záver
László Bukovszky sa zúčastnil na otvorení na celoštátneho kola 19. ročníka Olympiády ľudských práv
05.04.2017 - László Bukovszky sa zúčastnil na otvorení na celoštátneho kola 19. ročníka Olympiá...
László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa 5. apríla v Modre-Harmónii na slávnostnom otvor...
László Bukovszky prijal veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko  na Slovensku Joachima Bleickera
29.03.2017 - László Bukovszky prijal veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku Joac...
László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny prijal v priestoroch Úradu vlády SR 29. marca 2017...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol s ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
29.03.2017 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol s ministerkou pôdohospod...
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa 28. marca 2017 stretol s Gabrielou Matečnou, m...
Pietna spomienka spojená s kladením vencov
27.03.2017 - Pietna spomienka spojená s kladením vencov
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa 26. marca 2017 v Poprade zúčastnil pietnej spo...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol s predsedom Úradu pre normalizáciu a skúšobníctvo SR
22.03.2017 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol s predsedom Úradu pre no...
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa 21. marca 2017 stretol s Pavlom Pavlisom, riad...
Komisie na posudzovanie projektov národnostných menšín odporučili podporiť projekty v plnej sume
21.03.2017 - Komisie na posudzovanie projektov národnostných menšín odporučili podporiť projekt...
Pätnásť komisií na posudzovanie projektov v rámci dotačného programu Úradu vlády Slovenskej republiky Kultúra náro...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol s nitrianskym diecéznym biskupom
16.03.2017 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol s nitrianskym diecéznym ...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky sa 16. marca 2017 v sprievode štátneho tajomníka m...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol s ministrom zdravotníctva SR
15.03.2017 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol s ministrom zdravotníctv...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky 15. marca 2017 absolvoval pracovné stretnutie s To...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny pokračoval v sérií pracovných stretnutí k otázkam zlepšenia možností používania jazykov národnostných menšín v praxi
14.03.2017 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny pokračoval v sérií pracovných stret...
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa 14. marca 2017 stretol s Mariánom Valentovičom...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny prijal zástupcov železničného dopravcu RegioJet
08.03.2017 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny prijal zástupcov železničného dopra...
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny prijal v priestoroch úradu splnomocnenca 7. marca...
22.08.2015 - V. STREDOVEKÁ KAVALKÁDA
Mestské kultúrne stredisko Tornaľa pozýva na kultúrne podujatie V. STREDOVEKÁ KAVALKÁDA, ktoré sa uskutoční 22. au...
22.08.2015 - Ľudovo-folklórna veselica na sv. Michala
Obec Glabušovce pozýva na Ľudovo-folklórna veselica na sv. Michala, ktorá sa uskutočni 22. augusta 2015 od 14.00 h...
22.08.2015 - Festival karpatskonemeckej mládeže – Jugendfest
KARPATSKONEMECKÝ SPOLOK NA SLOVENSKU KARPATENDEUTSCHER VEREIN IN DER SLOWAKEI pozýva na Festival karpatskonemeckej...
22.08.2015 - Vytvorme si lepšiu budúcnosť
Obec Nižná Olšava  pozýva na tvorivé dielne „Vytvorme si lepšiu budúcnosť“, ktoré sa uskutočnia 22. augusta 2015 o...
21.08.2015 - Folklórny festival tolerancie a porozumenia
Obec Nižná Olšava  pozýva na Folklórny festival tolerancie a porozumenia, ktorý sa uskutočni 21. augusta 2015 od 1...
17.08.2015 - PICTÚRA 2015
Občianske združenie MASLOMEDIA pozýva na umeleckú tvorivú dielňu PICTÚRA 2015, ktorá sa uskutočni od 17. do 23. au...
17.08.2015 - Rómska ľudová tvorivosť
OZ – Život v pohode pozýva na projekt „Rómska ľudová tvorivosť“, ktorý sa uskutoční 17. augusta 2015 v priestoroch...
17.08.2015 - Pestrofarebný svet 2015
Kultúrny spolok – BERKENYE pozýva na kultúrne podujatie „Pestrofarebný svet 2015“, ktoré sa uskutoční od 17. do 21...
15.08.2015 - XI. Gemerské jazdecké dni
Obec Širkovce pozýva na XI. Gemerské jazdecké dni, ktoré sa uskutočnia  15. augusta 2015 o 8.00 v miestnom parku Š...
15.08.2015 - 2. večer tanca a spevu
Obec Kráľov Brod pozýva na kultúrne podujatie 2. večer tanca a spevu, ktorý sa uskutoční 15. augusta 2015 o 18.00 ...