Rozmanitosť obohacuje - Sčítanie obyvateľstva 2021


Návrh programu 41. zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť online 24. mája 2021 o 10.00 h


Otvorenie
  1. Návrh programu
  2. Kontrola plnenia uznesení Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
  3. Informácia o príprave Správy o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2019 – 2020
  4. Informácia o výročných správach o činnosti národnostných múzeí na Slovensku za rok 2020
  5. Informácia o príprave návrhu zákona o postavení národnostných menšín
  6. Informácia o aktuálnom stave národnostného školstva
  7. Informácia o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
  8. Rôzne
Záver
Stanovisko Lászlóa Bukovszkeho, splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny k reportáži odvysielanej v televízii TA3
03.03.2017 - Stanovisko Lászlóa Bukovszkeho, splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny k r...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky vyjadruje znepokojenie v súvislosti reportážou pod...
Minister dopravy a výstavby SR rokoval so splnomocnencom pre národnostné menšiny
27.02.2017 - Minister dopravy a výstavby SR rokoval so splnomocnencom pre národnostné menšiny
Árpád Érsek, minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky prijal v priestoroch ministerstva 27. februára 2017 ...
Na prvom zasadnutí sa zišla Koordinačná komisia k Akčnému plánu
27.02.2017 - Na prvom zasadnutí sa zišla Koordinačná komisia k Akčnému plánu
V priestoroch Úradu vlády sa dnes, 27. februára 2017,  uskutočnilo prvé zasadnutie Koordinačnej komisie na zabezpe...
XXIV. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
22.02.2017 - XXIV. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
V priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky sa v utorok 21. februára 2017 o 11.30 h uskutočnilo XXIV. zasadnuti...
Prvé komisie pre vyhodnocovanie projektov na podporu kultúry zasadnú už tento týždeň
14.02.2017 - Prvé komisie pre vyhodnocovanie projektov na podporu kultúry zasadnú už tento týždeň
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v týchto dňoch ukončuje kontrolu splnenia podmienok stanovenýc...
László Bukovszky sa stretol s výkonným podpredsedom ZMOS
14.02.2017 - László Bukovszky sa stretol s výkonným podpredsedom ZMOS
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky prijal 14. februára  2017 v priestoroch Úradu vlád...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na premiére predstavenia v Jókaiho divadle v Komárne
06.02.2017 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na premiére predstavenia v Jókaiho ...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky sa 3. februára 2017 zúčastnil na premiére hry Henr...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol so štátnou tajomníčkou Ministerstva vnútra SR
03.02.2017 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol so štátnou tajomníčkou M...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky 3. februára 2017 absolvoval pracovné stretnutie s ...
Prebieha proces vyhodnocovania projektov na podporu kultúry národnostných menšín
03.02.2017 - Prebieha proces vyhodnocovania projektov na podporu kultúry národnostných menšín
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny postupne ukončuje kontrolu splnenia podmienok stanovených v zm...
László Bukovszky sa stretol s dekankou Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
01.02.2017 - László Bukovszky sa stretol s dekankou Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity ...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky prijal 31. januára 2017 v priestoroch Úradu vlády ...
11.08.2015 - Slovanská vzájomnosť od Prahy po Vladivostok
Občianske združenie Capalest pozýva na sériu kultúrnych podujatí, ktoré sa uskutočnia od 11. 8. 2015 do 15. 8. 201...
10.08.2015 - Spoznanie a osvojovanie si tradičných zručnosti
NADÁCIA PROSPERITAS pozýva na podujatie s názvom Spoznanie a osvojovanie si tradičných zručnosti, ktoré sa uskutoč...
09.08.2015 - 25. ročník folklórneho festivalu Šo smich to ne hrich
Obec Ubľa pozýva na 25. ročník folklórneho festivalu Šo smich to ne hrich, ktorý sa uskutoční 9. augusta 2015 o 15...
08.08.2015 - Predstavujú sa amatérski umelci nášho regiónu
Obec Šarkan pozýva na projekt s názvom „Predstavujú sa amatérski umelci nášho regiónu“, ktorý sa uskutoční 8. augu...
08.08.2015 - ŽNIVA – ŽATVA
Obec Kurimka pozýva na kultúrne podujatie ŽNIVA – ŽATVA, ktoré sa uskutočni 8. augusta 2015 o 14.00 h v gazdovskýc...
07.08.2015 - Od sejby po chlieb – Vetéskol a kenyérig
Obec Čeláre pozýva na VIII. ročník podujatia Od sejby po chlieb – Vetéskol a kenyérig, ktorý sa uskutoční 7. – 9. ...
07.08.2015 - X. Krásnohorské hradné hry
Občianske združenie Tri ruže, pozýva na historický festival X. Krásnohorské hradné hry, ktoré sa uskutočnia 7. – 8...
05.08.2015 - „Ledvačakám! / Aligvárom!“
Čistý prameň - Tiszta Forrás n.f.  pozýva na XII. ročník tvorivých dielni pri Hrone  - „Ledvačakám! / Aligvárom!“,...
05.08.2015 - Ľudový tanec a hudba v našich regiónoch
ZO Csemadok Žihárec pozýva na kultúrne podujatie Ľudový tanec a hudba v našich regiónoch - Viacdňový odborný semin...
04.08.2015 - Kultúrne leto s menšinami
Občianske združenie Amaro Nípo pozýva na festival Kultúrne leto s menšinami, ktorý sa uskutoční od 4. do 9. august...