Týždeň Česko - slovenskej vzájomnosti

Český spolok vo Zvolene pozýva na Týždeň Česko - slovenskej vzájomnosti, ktorý sa bude konať vo Zvolene v priebehu 5.- 9.10.2015 v Krajskej knižnici Ľ. Štúra v študovni a čitárni.
Progam:
5.10.2015 o 10.00 hod. - Dlouhý, Široký a Bystrozraký (bábkové divadlo)
5. - 9.10.2015 o 10.00 - 15.00 hod. - Rozprávky sú pohádky (hlasné čítanie českých rozprávok)
5. - 9.10.2015 - Česká literatúra pre deti (výstava českých kníh pre deti a mládež)
6.10.2015 o 10.00 hod.- Pohádečko moje - Rozprávočka moja (prezentácia knihy)
8.10.2015 o 10.00hod. - Rozprávky jsou pohádky(dvojjazyčné bábkové pedstavenie)
5.10. -5.11.2015 - Pavel Jozef Šafárik (výstava o živote a diele zakladateľa modernej slavistiky, historika, etnografa)
9.10.2015 o 11.00hod. - Život a dielo P.J.Šafárika (prednáška a slávnostné ukončenie)
18880