V prípade úvahy o rozšírení možnosti pôsobnosti zákona o používaní jazykov národnostných menšín na vyššie územné celky Bukovszky pripomína, aby sa myslelo aj na iné menšinové jazyky ako maďarčinu

Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Programové vyhlásenie vlády (PVV) v oblasti práv a postavenia národnostných menšín je solídnym východiskom na ďalšiu prácu v tejto sfére. Súčasný splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky ocenil najmä záväzok prijať komplexný zákon o národnostných menšinách.

"Veľmi pozitívne hodnotím krok posunúť ďalej legislatívny zámer, ktorý náš úrad pripravil. Práve prostredníctvom zákona umožňujúceho komplexne zadefinovať a zjednodušiť existujúcu legislatívu môžeme zosúladiť práva národnostných menšín podľa medzinárodných požiadaviek i očakávaní samotných príslušníkov menšín," uviedol Bukovszky, ktorý sa v tejto súvislosti chce stretnúť s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí). Ministerka ako predsedajúca Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť by mala legislatívny zámer predložiť na rokovanie kabinetu.

S prihliadnutím na už zverejnené úsilie o inštitucionálne zabezpečenie práv národnostných menšín vníma splnomocnenec i možnosť nahradiť súčasný úrad splnomocnenca a radu vlády pre národnostné menšiny samostatným úradom pre národnostné menšiny.

V prípade úvahy o rozšírení možnosti pôsobnosti zákona o používaní jazykov národnostných menšín na vyššie územné celky Bukovszky pripomína, aby sa myslelo nielen na používanie jazyka maďarskej národnostnej menšiny, ale aj iných menšinových jazykov, napríklad rusínskeho jazyka na východnom Slovensku. "Rovnako je potrebné vnímať i to, že na úrovni vyšších územných celkov nemusí byť podiel konkrétnej národnostnej menšiny vysoký, no v rámci kraja existujú okresy, kde je ich zastúpenie výrazné," upozornil splnomocnenec, ktorý ako príklad uviedol zastúpenie maďarskej menšiny v okrese Veľký Krtíš v Banskobystrickom kraji.

Kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) sa vo vládou schválenom PVV zaviazal, že nebude podnikať kroky, ktoré by smerovali k rušeniu či obmedzovaniu už nadobudnutých práv národnostných menšín. Chce im vytvárať podmienky na zachovávanie ich kultúrnych zvyklostí, jazyka, tradícií. Nebude prijímať také opatrenia, ktoré by smerovali k asimilácii väčšinovým obyvateľstvom.

Kabinet sa zaviazal v tejto súvislosti prijať zákon o postavení národnostných menšín. Zváži takisto možnosť zriadenia úradu pre národnostné menšiny, ktorý by nahradil Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, ako aj Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Kabinet má v nasledujúcom období zvážiť i možnosť rozšíriť pôsobnosť zákona o používaní jazykov národnostných menšín na vyššie územné celky (VÚC). "Napríklad vo vzťahu k maďarskej národnostnej menšine by sa toto opatrenie týkalo dvoch VÚC - Trnavského a Nitrianskeho," píše sa v PVV.
27545