Viac ako 1900 projektov bolo zaregistrovaných v dotačnom systéme Kultúra národnostných menšín

V pondelok 16 januára 2017 bolo ukončené podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2017. V elektronickom systéme bolo zaregistrovaných 828 žiadostí o poskytnutie dotácie na 1917 projektov. V porovnaní s minulým rokom došlo k miernemu nárastu počtu žiadostí i projektov. V tejto súvislosti je dôležité, že na rok 2017 vyčlenila vláda SR objem disponibilných financií vo výške 4 500 000 eur, čo je viac ako o 600 000 eur viac ako v minulom roku.
 
Prijaté projekty resp. žiadosti, ktoré splnia všetky stanovené podmienky, budú predložené v čo možno najkratšom termíne na zasadnutia komisií. Projekty budú posudzovať komisie, ktorých členmi sú prevažne zástupcovia národnostných menšín, odborníci na menšinovú kultúru, ako aj členovia národnostných organizácií. Zasadne 15 komisií – pre každú národnostnú menšinu jedna, s výnimkou maďarskej národnostnej menšiny, pre ktorú zasadnú komisie dve. Pätnásta komisia bude posudzovať projekty v rámci podprogramu podpory multikultúrneho a interetnickeho dialógu. Prvé zasadnutia komisií by mali prebiehať už od polovice februára 2017, posledné by mali ukončiť svoju činnosť približne do 16. marca 2017.

21742