Vizuálna dvojjazyčnosť sa rozširuje

Po sérií stretnutí splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkého s predstaviteľmi obchodných reťazcov sme zaznamenali viditeľné zlepšenie vizuálnej dvojjazyčnosti v niektorých obchodných prevádzkach v obciach s početnou národnostnou menšinou. Teraz sa k týmto subjektom pridala aj Billa, ktorá vo svojich prevádzkach na Južnom Slovensku rozširuje dvojjazyčné informačné nápisy.  Jedná sa o ďalšiu obchodnú sieť, ktorá sa ústretovo postavila k iniciatíve splnomocnenca týkajúcej sa rozšírenia vizuálnej dvojjazyčnosti a zlepšenia komfortu svojich zákazníkov.
23593