Vládny splnomocnenec pre menšiny kritizuje chýbajúcu dvojjazyčnosť

Dvojjazyčnosť musí byť samozrejmosťou pri takýchto výnimočných udalostiach, zdôraznil Bukovszky.

(TASR) - Zodpovedné orgány na strane štátu a miestnych samospráv vykonali ohromné úsilie, aby sa úspešne zrealizovalo 1. kolo celoplošného testovania na COVID-19, na mnohých miestach však boli porušené menšinové jazykové práva. Tvrdí to na sociálnej sieti splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky.

"Som nesmierne sklamaný, že mnoho obcí a miest, i také, v ktorých príslušníci národnostných menšín tvoria väčšinu, na túto zákonnú povinnosť zabudlo," uviedol splnomocnenec, ktorý sa zároveň poďakoval samosprávam, ktoré informácie vyznačili aj v menšinovom jazyku.

"Dvojjazyčnosť musí byť samozrejmosťou pri takýchto výnimočných udalostiach, kedy poskytovaním potrebných informácií prispejeme k bezpečnosti a ochrane životov našich občanov," zdôraznil Bukovszky.

Podľa zákona o používaní jazykov národnostných menšín sa v obciach, v ktorých príslušníci národnostných menšín tvoria podľa dvoch po sebe nasledujúcich sčítaniach obyvateľov najmenej 15 percent, informácie, týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky, uvádzajú na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny.

28055