Vyhlásenie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

V súvislosti so skutočnosťou, že v apríli 2014 v Košiciach bola realizovaná výstava „Privátny nacionalizmus“, do ktorej bola nevhodne zakomponovaná štátna vlajka Českej republiky, položená na zemi pri vchode na výstavu a ponúkaná na pošliapanie, prípadne očistenie topánok, Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny jednomyseľne schválil uznesením č. 47 z 15. mája 2014 nasledujúci text vyhlásenia:

„Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny odmieta použitie štátnych symbolov ktoréhokoľvek štátu znevažujúcim spôsobom, keďže také konanie sa hrubo dotýka identity každej národnosti a preto odsudzuje pseudoumelecké prejavy, urážlivo sa dotýkajúce ktorejkoľvek národnosti.

S uvedeným vyhlásením sa v plnej miere stotožňuje aj Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a Úrad vlády Slovenskej republiky a rozhodne nebude podporovať projekty s takýmto obsahom a spôsobom prezentácie.

14955