Začali pracovať medzirezortné pracovné skupiny

V stredu sa prvýkrát zišli členovia medzirezortných pracovných skupín a začali napĺňať úlohy vyplývajúce z uznesenia vlády SR k Správe o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2017 - 2018.
 
Splnomocnenec pre národnostné menšiny László Bukovszky pred mesiacom zriadil dve pracovné skupiny, z ktorých jedna má za úlohu koordináciu vydávania dvojjazyčných formulárov a druhá vypracovať podklady k aplikácii menšinového jazykového zákona týkajúceho sa informácií ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov.  Splnomocnenec prítomných zástupcov verejnej správy informoval o stave používania menšinových jazykov, o legislatívnom rámci a o úlohách, ktoré jednotlivé orgány verejnej správy čakajú. Prítomných vyzval na konštruktívnu spoluprácu a na prijatie potrebných opatrení, aby sa v rozsahu určenom zákonom presadila dvojjazyčnosť.

Členovia pracovných skupín sa dohodli, že do 20. septembra 2019 vo svojich rezortoch zmapujú situáciu a na ďalšom stretnutí sa preberú konkrétne opatrenia.
 

26863