Zákony čoskoro už aj v jazykoch národnostných menšín

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky a minister spravodlivosti SR Gábor Gál sa v stredu 26.septembra 2018 na spoločnom pracovnom stretnutí dohodli na postupnom dopĺňaní zákonov týkajúcich sa národnostných menšín do elektronickej zbierky SLOV-LEX v jazykoch národnostných menšín.
Splnomocnencom zriadené poradné skupiny dokončujú odborné preklady najdôležitejších zákonov týkajúcich sa národnostných menšín. V krátkej dobe budú odborníkmi vypracované preklady v maďarskom, rómskom, rusínskom, ukrajinskom a  nemeckom jazyku zverejnené v elektronickej zbierke zákonov SLOV-LEX.   Tieto autorizované, konsolidované preklady zákonov,  ktoré by mali priniesť lepšiu znalosť aj využívanie zákonov u príslušníkov národnostných menšín, budú bezplatne dostupné prostredníctvom systému eZbierka.
Pri tejto príležitosti L.Bukovszky požiadal ministra G.Gála, aby prevzal záštitu nad medzinárodnou konferenciou, ktorú Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny organizuje dňa 26. októbra 2018  pod názvom Nové výzvy v oblasti ochrany jazykov národnostných menšín. Minister spravodlivosti SR  túto ponuku prijal a konštatoval dôležitosť podobných konferencií.
 


25286