Založenie nového zväzu Chorvátov

László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa na základe pozvania biskupa z Eisenstadtu  Ägidiusa Zsifkovicsa zúčastnil slávnostného aktu založenia medzinárodného zväzu Gradiščanských Chorvátov „HRVAT  S.A.M." , ktorý sa uskutočnil 6. októbra 2018 na zámku Esterhazy v Eisenstadte v Rakúsku.
Projekt  pod názvom „HRVAT S.A.M.“ , ktorý  v preklade znamená „Chorvát som", ale tiež označuje krajiny Slovensko, Rakúsko a Maďarsko,  má za cieľ pod jednou a  spoločnou strechou rozvíjať gradiščanskú identitu v Rakúsku, Maďarsku a na Slovensku. Nový zväz chce posilniť aktivity podporujúce zachovanie a rozvoj gradiščanského jazyka a kultúry a v neposlednom rade upevniť väzby Chorvátov k Európe.  Gradiščanská chorvátska kultúra a jazyk sa na Slovensku zachovali predovšetkým v mestských častiach Bratislavy, a to konkrétne v Čuňove a v Jarovciach. 
László Bukovszky víta založenie nového zväzu a dúfa, že spoločné cezhraničné projekty prispejú k zachovaniu a posilneniu identity chorvátskej menšiny na Slovensku.  Pri poslednom sčítaní obyvateľstva v roku 2011 sa na Slovensku k chorvátskej národnosti prihlásilo 1022 obyvateľov, ale k chorvátskemu materinskému jazyku 1234 obyvateľov.

Fotogaléria
25409