Život a dielo Adolfa Dobrianskeho

Rusínska obroda na Slovensku pozýva na seminár Život a dielo Adolfa Dobrianskeho, ktorý sa uskutoční 26. novembra 2015 o 16.00 h v priestoroch Podduklianskej knižnice vo Svidníku.

19423