Zlatá pamätná medaila k okrúhlym narodeninám Jozefa Klačku

Ústredný archív Slovenskej akadémie vied pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkeho organizoval pri príležitosti 80. narodenín významného predstaviteľa chorvátskej menšiny na Slovensku a bývalého člena Rady vlády SR pre menšiny a etnické skupiny Jozefa Klačku vedeckú konferenciu pod názvom „Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé“- prínos príslušníkov neslovenských etník a národnosti pre rozvoj Slovenska. Cieľom podujatia bolo priblížiť diela osobnosti pochádzajúcich z neslovenských etník, ktorí sa zaslúžili o rozvoj v oblasti vedy, kultúry a v sociálnej sfére.
László Bukovszky pri tejto príležitosti vyjadril vo svojom príhovore pánovi Klačkovi úctu a poďakovanie za celoživotné dielo, ktorým významne prispel k rozvoju historického výskumu dejín Chorvátov a ich osídlenia na Slovensku, a súčasne aj za jeho prínos v oblasti rozvoja kultúry a identity Chorvátov na Slovensku a odovzdal mu zlatú pamätnú medailu Slovenskej republiky.  

25776