Zostávajú posledné dni. Národnosti, sčítajte sa!

Zostávajú nám posledné dni prvej fázy sčítania obyvateľstva. Našťastie sa nepotvrdili obavy, ktoré naznačovali, že elektronická forma sčítania bude pre ľudí problémom, avšak prichádzajúce dáta napovedajú, že v menšinových regiónoch je nižšia angažovanosť. Nemusí to ale tak zostať. Vyzývam preto starostov, národnostné organizácie a všetkých obyvateľov, aby svojou aktivitou docielili maximálnu účasť na sčítaní.

Za ostatné mesiace som vynaložil maximálne úsilie, aby sme zabezpečili informovanosť o dôležitosti sčítania pre menšiny a niekoľkokrát som vyzval príslušníkov národnostných menšín, aby sa zapojili a nezabudli si v tohtoročnom sčítaní priznať svoju identitu. Distribuovali sme letáky a informácie pre miestne samosprávy, národnostné organizácie a tiež koordinovali kampaň so štatistickým úradom.

Je veľmi dôležité, aby sme dostali presný obraz o pestrosti Slovenska a zabezpečili menšinové práva. Obrazne povedané, za necelých 10 minút strávených pri stránke www.scitanie.sk môžeme garantovať práva na nasledujúce desaťročie.

Je len na nás, aby sme vynaložili dostatočné úsilie pre úspešné zvládnutie prvej fázy sčítania. Anonymne, bez účasti asistentov máme možnosť priznať si svoju národnosť a materinský jazyk. Neprenechávajme túto možnosť na asistenčné sčítanie, ktoré bude len doplnkové.

Máme posledné dni pred sebou, dotiahnime to do úspešného konca, z ktorého budú mať úžitok všetci.
28389