Zraniteľným rómskym skupinám by pomohlo vzdelávanie v materinskom jazyku, tvrdí Bukovszky

Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny preferuje aj celkovú podporu jazykových práv Rómov.

BRATISLAVA 27. júna (SITA) – Najzraniteľnejším skupinám rómskeho obyvateľstva by okrem účinných sociálno-ekonomických vládnych politík so zreteľom na vyrovnávanie regionálnych rozdielov pomohlo aj posilnenie rómskeho národnostného školstva s dôrazom na vzdelávanie v materinskom jazyku. Pre agentúru SITA to uviedol splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky. V tejto súvislosti tiež povedal, že preferuje celkovú podporu jazykových práv Rómov.

„Som toho názoru, že kultivovanie ich národnostnej identity je jednou z podmienok úspešnej integrácie rovnako ako zlepšenie podmienok života vylúčených komunít spolu s ich skutočným prijatím zo strany väčšinovej spoločnosti,“ vysvetlil splnomocnenec.

K zlepšeniu celospoločenského vnímania Rómov v spoločnosti by podľa Bukovszkého mohla vláda prispieť aj zlepšením spôsobu komunikácie tém spätých najmä s marginalizovanými rómskymi komunitami. Citlivý a uvážlivý spôsob nastoľovania týchto tém je podľa neho predpokladom zlepšenia mediálnej reflexie Rómov v spoločnosti, pričom je potrebné využiť všetky možnosti pozitívneho zobrazovania Rómov.

„Vo všeobecnej rovine možno povedať, že všetko začína už v škole, úlohou ktorej je už od detstva pestovať nastavenie k tolerancii a oceňovaniu rôznorodosti. Tu je pred nami ešte veľa práce,“ dodal na záver Bukovszky.

SITA


27706