Zverejnenie informácií o volebnom zhromaždení za účelom voľby členov do odborných rád Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny na požiadanie riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Norberta Molnára 27. septembra 2017 zverejnil na svojom webovom sídle http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/ výzvu na oznámenie delegáta a kandidáta na člena odbornej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín spolu s potrebnými vyhláseniami, zoznam zaregistrovaných národnostných organizácií na volebné zhromaždenie za účelom voľby členov odborných rád a časový harmonogram volebných zhromaždení.

22752