Zverejnenie výzvy na doplňujúce voľby do Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny a predseda Výboru pre národnostne menšiny a etnické skupiny László Bukovszky v súlade so štatútom výboru a rokovacím poriadkom volebného zhromaždenia výboru vyhlásil 4. júla 2017 na webovom sídle http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/ Výzvu na registráciu kandidátnych listín a výzvu na registráciu národnostných organizácií preukázateľne sa angažujúcich v oblasti podpory zachovania a rozvoja identity a kultúry príslušníkov národnostných menšín za účelom nominovania kandidátov na členov a náhradníkov členov výboru za ukrajinskú národnostnú menšinu, ako aj registráciu voliteľov na volebné zhromaždenie.
 
Voľby sa uskutočnia z dôvodu,  že pre ukrajinskú národnostnú menšinu neboli na volebnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 3. júla 2017 pre neplatnosť hlasov zvolení ani členovia, ani náhradníci členov výboru.
 
Organizácie jednotlivých národnostných menšín sa môžu elektronický zaregistrovať a oznámiť voliteľov na volebné zhromaždenie, ako aj navrhnúť kandidátov na členov výboru a kandidátov na náhradníkov členov výboru za ukrajinskú národnostnú menšinu, a to zaslaním potrebných listín na emailovú adresu uvedenú vo výzve najneskôr do 10. júla 2017.
 
Volebné zhromaždenie sa uskutoční 12. júla 2017 od 13.00 h do 15.00 h v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky.
 
Podrobnejšie informácie o volebnom zhromaždení je možné nájsť v rokovacom poriadku volebného zhromaždenia výboru:
/data/files/6964_rokovaci-poriadok.pdf

22479