Zverejnenie zoznamu kandidátov na členov a náhradníkov pre volebné zhromaždenie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

László Bukovszky splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny ako predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny zverejňuje na základe registrácie kandidátnych listín organizácií preukázateľne sa angažujúcich v oblasti podpory zachovania a rozvoja identity a kultúry príslušníkov národnostných menšín zoznam kandidátov na členov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny a kandidátov na náhradníkov členov:
 
Bulharská národnostná menšina:
Kandidáti na členov výboru:
-          Diana Dobrucká
Kandidáti na náhradníkov členov výboru:
-          Fabiola Vícenová
 
Česká národnostná menšina:
Kandidáti na členov výboru:
-          Dagmar Takácsová
-          Hana Zelinová
-          Jiří Výborný
Kandidáti na náhradníkov členov výboru:
-          Milan Klubal
-          Jitka Smrigová
-          Hana Húsenicová
 
Chorvátska národnostná menšina:
Kandidáti na členov výboru:
-          Radoslav Jankovič
Kandidáti na náhradníkov členov výboru:
-          Jozefína Daničová
 
Maďarská národnostná menšina:
Kandidáti na členov výboru:
-          Tibor Tóth
-          Klaudia Szekeres
-          Zoltán Hanesz
-          Géza Tokár
-          Edit Bauer
-          Gyula Bárdos
-          Csaba Horváth
Kandidáti na náhradníkov členov výboru:
-          Rudolf Mézes
-          Zoltán Hanesz
-          Örs Orosz
-          Katalin Hodossy
-          Béla Halász
-          Gabriela Vavreková Hubayová
 
Moravská národnostná menšina:
Kandidáti na členov výboru:
-          Ján Chúpek
Kandidáti na náhradníkov členov výboru:
-          Jana Muráňová
 
Nemecká národnostná menšina:
Kandidáti na členov výboru:
-          Ondrej Pöss
Kandidáti na náhradníkov členov výboru:
-          Ján Kőnig

Poľská národnostná menšina:
Kandidáti na členov výboru:
-          Dariusz Žuk-Olszewski
Kandidáti na náhradníkov členov výboru:
-          Magdaléna Štujberová
 
Rómska národnostná menšina:
Kandidáti na členov výboru:
-          Alena Horváthová
-          Ján Rigó
-          Jarmila Kotlárová
-          Alexander Daško
-          Vladimír Sendrei
-          Ivan Mako
-          Viktor Teru
Kandidáti na náhradníkov členov výboru:
-          Juraj Vozár
-          Peter Bíreš
-          František Sajkó
 
Rusínska národnostná menšina:
Kandidáti na členov výboru:
-          Milan Ján Pilip
-          Peter Medviď
-          Ľuba Kráľová
-          Martin Karaš
Kandidáti na náhradníkov členov výboru:
-          Ján Lipinský
-          Miloš Stronček
-          Mária Gocová
 
Ruská národnostná menšina:
Kandidáti na členov výboru:
-          Oľga Dašková
Kandidáti na náhradníkov členov výboru:
-          Kristína Lettrichová Dašková
 
Srbská národnostná menšina:
Kandidáti na členov výboru:
-          Stane Ribič
Kandidáti na náhradníkov členov výboru:
-          Anica Ribič
 
Ukrajinská národnostná menšina:
Kandidáti na členov výboru:
-          Pavol Bogdan
Kandidáti na náhradníkov členov výboru:
-          Roman Dohovič
 
Židovská národnostná menšina:
Kandidáti na členov výboru:
-          Pavel Traubner
 

22472