22.10.2014 - Slávnostná recepcia k príležitosti štátneho sviatku Maďarskej republiky
V zastúpení Márie Jedličkovej, poverenej splnomocnenkyne vlády SR pre národnostné menšiny sa Sofia Daskalová 21. o...
22.10.2014 - XIV. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
Dňa 21. októbra 2014 sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky uskutočnilo XIV. zasadnutie Výboru pre náro...
20.10.2014 - V Zrkadlovej sieni sa uskutočnila diskusia o národnostnej a kultúrnej identite
V piatok, 17. októbra 2014, sa v priestoroch Primaciálneho paláca uskutočnila moderovaná diskusia „Hľadanie koreňov...
15.10.2014 - Mária Jedličková sa zúčastní koncertu barokovej hudby
Mária Jedličková, poverená plnením úloh splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny sa na pozvanie veľvyslanca ...
15.10.2014 - Poverená splnomocnenkyňa vlády SR pre národnostné menšiny reaguje na udalosti ostatných dní
Mária Jedličková, poverená splnomocnenkyňa vlády SR pre národnostné menšiny vyjadruje hlboké znepokojenie k niekto...
14.10.2014 - Národnostné menšiny budú diskutovať o národnostnej a kultúrnej identite
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a Úrad vlády SR v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR B...
09.10.2014 - Mária Jedličková otvorí konferenciu Vámbéryho v Dunajskej Strede
Poverená splnomocnenkyňa vlády SR pre národnostné menšiny Mária Jedličková prijala pozvanie na XII. ročník Medziná...
01.10.2014 - Vystúpenie na konferencii OBSE k ľudskoprávnej dimenzii
V zastúpení Márie Jedličkovej, poverenej splnomocnenkyne vlády SR pre národnostné menšiny sa Alena Kotvanová, riad...
01.10.2014 - Prezentácia knihy Edgara Feuchtwangera
Mária Jedličková, poverená plnením úloh splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny sa v stredu, 1. októbra 201...
29.09.2014 - Z financií určených na I.výzvu dostali menšiny na kultúru už viac ako 93%
Vyplácanie dotácií v rámci I. výzvy programu Kultúra národnostných menšín 2014 je tesne pred ukončením.  Vyplatená...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>
09.11.2014 - Regionálna súťaž interpretov tradičnej ľudovej cimbalovej hudby IX. ročník
Občianske združenie DÚHA v Šimonovciach pozýva na IX. Regionálnu súťaž interpretov tradičnej ľudovej cimbalovej hu...
08.11.2014 - Festival národnostných menšín
Proregio n.o. pozýva na Festival národnostných menšín, ktorý sa uskutočni 8. novembra 2014 o 17.00 h v kultúrnom d...
08.11.2014 - III.Zengjen a nóta a Sajó völgyében - III.Na ľudovú nôtu v údolí Slanej
ZO Csemadok Plešivec pozýva na podujatie III.Zengjen a nóta a Sajó völgyében - III.Na ľudovú nôtu v údolí Slanej, ...
08.11.2014 - Otvorenie výstavy umeleckej dielne Motolla
Spoločnosť Pro Futuro pozýva na otvorenie výstavy umeleckej dielne Motolla, ktoré sa uskutoční 8. novembra 2014 o ...
07.11.2014 - Večer folklóru Chorvátov na Slovensku
Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku - Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj pozýva na Večer folklóru Chorvátov na ...
06.11.2014 - Spoznajte nás - Pindžaren amen
Združenie za integráciu Rómov na Slovensku pozýva na festival tanca, hudby a spevu Spoznajte nás - Pindžaren amen,...
06.11.2014 - Základy konferenčného tlmočenia
Združenie Alberta Szenci Molnára - Szenci Molnár Albert Egyesület pozýva v rámci projektu Mesterkurzus na prednášk...
05.11.2014 - Jazykové ideológie v dialógu menšiny a väčšiny
Združenie Alberta Szenci Molnára - Szenci Molnár Albert Egyesület pozýva na sympózium s názvom Jazykové ideológie ...
29.10.2014 - Interpretácia jazykových pamiatkov v zrkadle etymologických výskumov
Združenie Alberta Szenci Molnára - Szenci Molnár Albert Egyesület pozýva v rámci projektu Mesterkurzus na prednášk...
29.10.2014 - Beseda o knihe Ať zemře král
Slovensko-český klub v SR pozýva na autorské čítanie a besedu o knihe Ať zemře král a prednášku o kultúrni spoluná...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>