Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vyhlasuje podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a e) zákona

VÝZVU


na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2016
 

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny
Vás pozýva
na Informačné semináre k zverejnenej Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2016
  • 4. 12. 2015 (piatok) o 10.00 h v Bratislave (Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava – nová budova, rokovacia miestnosť č. 004); 
  • 7. 12. 2015 (pondelok) o 15.00 h v Banskej Bystrici (Účelové zariadenie Bystrica, Komenského 22, 974 01 Banská Bystrica);
  • 7. 12. 2015 (pondelok) o 15.00 h v Komárne (Dôstojnícky pavilón v Komárne, Námestie generála Klapku, 945 01 Komárno);
  • 10. 12. 2015 (štvrtok) o 15.00 h v Rimavskej Sobote (Mestské kultúrne stredisko, Námestie Š. M. Daxnera 1, 979 01 Rimavská Sobota – veľká zasadačka, vchod A);
  • 11. 12. 2015 (piatok) o 8.30 h v Košiciach (Divadlo Thália, Mojmírova 1, 040 01 Košice – Konferenčná miestnosť);
  • 11. 12. 2015 (piatok) o 13.00 h v Prešove (Divadlo A. Duchnoviča, Jarkova ul. 77, 080 01 Prešov – malá sála).
Viac informácií TU


26.11.2015 - Informačné semináre k zverejnenej Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe...
Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny Vás pozýva na informačné semináre ...
19.11.2015 - Vláda schválila materiál týkajúci sa zaradenia ruského a srbského jazyka do Európskej charty regi...
Vláda na svojom rokovaní 18. 11. 2015 uznesením č. 618/2015 schválila materiál Návrh na uznanie ruského jazyka a s...
11.11.2015 - Výzva na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2016 je zverejnená - týždeň skôr ako minulý...
Úrad vlády Slovenskej republiky na návrh Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny ak...
10.11.2015 - Úrad splnomocnenca diskutoval o opatreniach a aktivitách na zlepšenie postavenia národnostných me...
V uplynulých dňoch sa v Banskej Bystrici, Košiciach a Bratislave diskutovalo na tému ochrany práv osôb patriacich ...
03.11.2015 - O ochrane práv príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín bude úrad splnomocnenca pre m...
Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny Vás pozýva na workshop k príprave návrhu Akč...
02.11.2015 - Zástupkyne Úradu splnomocnenca pre národnostné menšiny sa zúčastnili na Doplnkovej schôdzke OBSE...
Alena Kotvanová, riaditeľka Kancelárie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny sa 30.  ok...
19.10.2015 - Alena Kotvanová sa zúčastnila na vernisáži výstavy Spomienky a stretnutie
Riaditeľka kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Alena Kotvanová sa 15. októbra 2015 zúč...
15.10.2015 - Mária Jedličková odovzdá ocenenie Senior roka na podujatí Kytica pozdravov
Dnes, 15. októbra 2015 o 16.00 h sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca uskutoční Slávnostný koncert detského ...
15.10.2015 - Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť schválila hodnotiace správy za ...
Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť dnes na svojom 22. zasadnutí uznesením schválila...
09.10.2015 - XVIII. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny na svojom XVIII. zasadnutí 9. októbra 2015 uskutočnenom v priestor...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>
13.12.2015 - Jubilejná regionálna súťaž interpretov tradičnej ľudovej cimbalovej hudby
Občianske združenie Dúha Šimonovce pozýva na Jubilejnú regionálnu súťaž interpretov tradičnej ľudovej cimbalovej h...
12.12.2015 - Srdce na dlaní VII
OZ Život v pohode pozýva na  VII. Ročník festivalu spevu a tanca „Srdce na dlaní VII.“, ktorý sa uskutoční 12. dec...
12.12.2015 - Ládafia
Csemadok - Základná organizácia Šamorín pozýva na podujatie Ládafia, Spoločný koncoročný celovečerný program Detsk...
11.12.2015 - 60. Výročie PUĽS-u
Poddukelský umelecký ľudový súbor pozýva na slávnostný koncert  60. Výročie PUĽS-u, ktorý sa uskutoční 11. decembr...
10.12.2015 - IV. LitFest
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria pozýva na IV. LitFest - voľná literárna dielňa maďarskej národnostnej tv...
10.12.2015 - Chorvátsky deň v Devínskej Novej Vsi
Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku pozýva na Chorvátsky deň v Devínskej Novej Vsi, ktorý sa uskutočni 10. decem...
09.12.2015 - Ida Kelarova, Chavorenge a Symfonicky orchester Slovenského rozhlasu
Občianske združenie ARTE pozýva na koncert Ida Kelarova, Chavorenge a Symfonicky orchester Slovenského rozhlasu, k...
05.12.2015 - 70. Výročie ukončenia druhej svetovej vojny
Občianske združenie Mladá Rossija pozýva na premiéru divadelného predstavenia „70. Výročie ukončenia druhej svetov...
04.12.2015 - Moje korene
Poľský klub - spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku pozýva na kultúrne podujatie Moje korene - Moje korzeni...
04.12.2015 - Rozprávka o bohatom obchodníkovi a chudobnom šuhajovi
ZO Csemadok Hajnáčka pozýva na divadelné predstavenie Teátrum, o.z. s názvom Rozprávka o bohatom obchodníkovi a ch...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>