22.10.2014 - Slávnostná recepcia k príležitosti štátneho sviatku Maďarskej republiky
V zastúpení Márie Jedličkovej, poverenej splnomocnenkyne vlády SR pre národnostné menšiny sa Sofia Daskalová 21. o...
22.10.2014 - XIV. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
Dňa 21. októbra 2014 sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky uskutočnilo XIV. zasadnutie Výboru pre náro...
20.10.2014 - V Zrkadlovej sieni sa uskutočnila diskusia o národnostnej a kultúrnej identite
V piatok, 17. októbra 2014, sa v priestoroch Primaciálneho paláca uskutočnila moderovaná diskusia „Hľadanie koreňov...
15.10.2014 - Mária Jedličková sa zúčastní koncertu barokovej hudby
Mária Jedličková, poverená plnením úloh splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny sa na pozvanie veľvyslanca ...
15.10.2014 - Poverená splnomocnenkyňa vlády SR pre národnostné menšiny reaguje na udalosti ostatných dní
Mária Jedličková, poverená splnomocnenkyňa vlády SR pre národnostné menšiny vyjadruje hlboké znepokojenie k niekto...
14.10.2014 - Národnostné menšiny budú diskutovať o národnostnej a kultúrnej identite
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a Úrad vlády SR v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR B...
09.10.2014 - Mária Jedličková otvorí konferenciu Vámbéryho v Dunajskej Strede
Poverená splnomocnenkyňa vlády SR pre národnostné menšiny Mária Jedličková prijala pozvanie na XII. ročník Medziná...
01.10.2014 - Vystúpenie na konferencii OBSE k ľudskoprávnej dimenzii
V zastúpení Márie Jedličkovej, poverenej splnomocnenkyne vlády SR pre národnostné menšiny sa Alena Kotvanová, riad...
01.10.2014 - Prezentácia knihy Edgara Feuchtwangera
Mária Jedličková, poverená plnením úloh splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny sa v stredu, 1. októbra 201...
29.09.2014 - Z financií určených na I.výzvu dostali menšiny na kultúru už viac ako 93%
Vyplácanie dotácií v rámci I. výzvy programu Kultúra národnostných menšín 2014 je tesne pred ukončením.  Vyplatená...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>
09.11.2014 - Regionálna súťaž interpretov tradičnej ľudovej cimbalovej hudby IX. ročník
Občianske združenie DÚHA v Šimonovciach pozýva na IX. Regionálnu súťaž interpretov tradičnej ľudovej cimbalovej hu...
28.10.2014 - Horváth Péter: Čao Bambíno
Oblastný výbor Csemadok v Rimavskej Sobote pozýva na divadelné predstavenie Divadla Thália Színház, Horváth Péter:...
26.10.2014 - Vystupenie umeleckého telesa PUĽS
Obec Kružľová pozýva na vystúpenie umeleckého telesa PUĽS, ktoré sa uskutoční 26. októbra 2014 o 16.00 h v sále Oc...
25.10.2014 - 1. ročník osláv Dňa Rómov
Občianske združenie Roma Veľké Dravce pozýva na 1. ročník osláv Dňa Rómov, ktorý sa uskutoční  25. októbra 2014 v ...
25.10.2014 - IDENTITA - IDENTITÁS
Spolok alternatívnych rozvíjateľov osobnosti pozýva na program „IDENTITA -  IDENTITÁS“, ktorý sa uskutoční 25. okt...
23.10.2014 - III. Interaktívne vzdelávacie programy TĽK v remeselníckej dielni
Gemerské osvetove stredisko pozýva na III. Interaktívne vzdelávacie programy TĽK  v remeselníckej dielni. ZŠ ...
22.10.2014 - Odlišnosti by nás mali spájať – nie rozdeľovať!
Občianske združenie „SPONKA“ Sociálno-poradenská činnosť s orientáciou na sociálne - znevýhodnené obyvateľstvo poz...
18.10.2014 - Kurimka v premenách času
Obec Kurimka pozýva na folklórne podujatie „Kurimka v premenách času“, ktoré sa uskutočni 18. októbra 2014 o 14.00...
14.10.2014 - Prednáška historika PhDr. Štefan Holčíka
ČESKÝ SPOLOK BRATISLAVA pozýva na prednášku historika PhDr. Štefana Holčíka O dejinách Bratislavského hradu, ktorá...
12.10.2014 - Rómsky deň – kultúra generácii
Komunitné Centrum Rómov – Topoľníky pozýva na „Rómsky deň – kultúra generácii“, ktorý sa uskutoční 12. októbra 201...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>