Mária Jedličková
poverená plnením úloh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny ako predsedníčka Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v zmysle čl. 4 ods. 7 Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny a čl. 3 ods. 6 Rokovacieho poriadku volebného zhromaždenia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
 
vyhlasuje VÝZVU

na registráciu pre uskutočnenie volebného zhromaždenia

20.08.2015 - Na dodatočnú VÝZVU dotačného programu na podporu kultúry národnostných menšín reagovalo 71 žiadat...
Úrad vlády Slovenskej republiky na návrh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky  pre národnostné menšiny ako ges...
13.08.2015 - Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny dnes zverejnil Výzvu na registráciu pre uskut...
Mária Jedličková poverená plnením úloh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny ako predse...
10.08.2015 - Mária Jedličková sa zúčastnila Slovenských národných slávnosti v Srbsku
Mária Jedličková, poverená splnomocnenkyňa vlády SR pre národnostné menšiny prijala pozvanie na Slovenské národné ...
10.08.2015 - Uzatvorené zmluvy na podporu menšinovej kultúry presiahli sumu viac ako 3,1 milióna Eur
K dnešnému dňu Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny uzavrel už  4...
04.08.2015 - Mária Jedličková na otvorení festivalu Kultúrne leto s menšinami
Mária Jedličková, poverená splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny sa dnes o 17.00 zúča...
03.08.2015 - Mária Jedličková príjme Jeho Excelenciu Alexandra Ben-Zvi veľvyslanca Štátu Izrael v Slovenskej r...
V pondelok, 3. augusta 2015 o 14.00 h príjme Mária Jedličková poverená splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky ...
31.07.2015 - Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny si s pietou pripomína Pamätný deň rómskeho h...
Pamätným dňom rómskeho holokaustu si Rómovia a európska verejnosť pripomína tragické historické udalosti.Žiaľ, his...
31.07.2015 - Záverečný galaprogram Gypsy festu s Máriou Jedličkovou
Mária Jedličková, poverená splnomocnenkyňa vlády SR pre národnostné menšiny sa dnes na Hlavnom námestí o 20.00 h z...
10.07.2015 - Úrad vlády už uzatvoril zmluvy vo výške viac ako 2 000 000 Eur na menšinovú kultúru
Za prvý polrok Úrad vlády Slovenskej republiky zverejnil v Centrálnom registri zmlúv 363 zmlúv na 683 projektov v ...
01.07.2015 - Letné kultúrne podujatia národnostných menšín
V sobotu, 27. júna 2015 sa  v Kežmarku konal v poradí už 20. ročník festivalu s názvom Sviatok kultúry a vzájomnos...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>
26.06.2015 - XVI. Fiľakovské historické hradné hry
Občianske združenie KOHÁRY pozýva na XVI. Fiľakovské historické hradné hry, ktoré sa uskutočnia 26. – 28. júna 201...
29.09.2015 - Česko-slovenské komorné duo
Český spolok Bratislava pozýva na vystúpenie Česko-slovenské komorné duo v zložení Pavel Burdzch a Zuzana Berešová...
20.09.2015 - VIII. ročník organového koncertu poľskej hudby
Poľský klub - spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku pozýva na VIII. ročník organového koncertu poľskej hudb...
13.09.2015 - Hudobno-tanečné predstavenie – PUĽS
Obec Hostovice pozýva na Hudobno-tanečné predstavenie – PUĽS, ktoré sa uskutoční 13. septembra 2015 o 15.00 h v mi...
11.09.2015 - „Susedia, čo nového?"
Obec Dvory nad Žitavou pozýva na kultúrne podujatie  „Susedia, čo nového?", ktoré sa uskutoční v dňoch od 11. 9. 2015...
10.09.2015 - Takí sme 2015
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH pozýva na VIII. ročník medzinárodného festivalu Takí sme 2015, ktorý sa ...
10.09.2015 - XXXIV. Dni kultúry v Honte
Mesto Šahy pozýva na  XXXIV. Dni kultúry v Honte, ktoré sa uskutočnia 10. – 13. septembra 2015 v Šahách.   Pro...
09.09.2015 - SEVER
SLOVAK KLEZMER ASSOCIATION pozýva na koncerty v rámci projektu SEVER, ktoré sa uskutočnia 9. septembra 2015 o 18.0...
08.09.2015 - Týždeň židovskej kultúry
Galantské osvetové stredisko pozýva na kultúrno-spoločenské podujatia v rámci Týždňa židovskej kultúry, ktoré sa u...
08.09.2015 - Masaryk a Vajanský – od priateľstva cez konflikt k uzmiereniu
Český spolok Bratislava pozýva na prednášku historika Dr. Ferdinanda Vrábela na tému „Masaryk a Vajanský – od pria...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>