II. VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2014
08.07.2014 - Úrad vlády poukázal za prvý polrok 2014 na účty žiadateľov o dotácie na menšinovú kultúru už takm...
Od konca marca Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad splnomocnenca vlády SR vyplácajú finančné prostriedky žiadat...
04.07.2014 - Národnostné organizácie dnes zvolili nominantov na členov Výboru pre národnostné menšiny a etnick...
V piatok 4.7.2014 sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky – hotel Bôrik - uskutočnilo  volebné zhromaždenie...
19.06.2014 - II. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe KNM na rok 2014 je zverejnená
Úrad vlády Slovenskej republiky na návrh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny ako gestora...
12.06.2014 - Cieľom zmien pri voľbe členov výboru je dosiahnutie väčšej transparentnosti volieb a odbornosti k...
Včerajším dňom sa Dodatkom k Výzve na registráciu pre uskutočnenie volebného zhromaždenia Výboru pre národnostné m...
12.06.2014 - Stanovisko úradu vlády k článkom v denníku Új Szó z 10.6.2014
V súvislosti s článkami, ktoré vyšli v utorkovom vydaní denníka Új Szó, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostn...
10.06.2014 - Vysielanie RTVS pre národnostné menšiny čakajú zmeny
Prípravu zmien potvrdil generálny riaditeľ RTVS  Václav Mika na osobnom stretnutí s Máriou Jedličkovou, poverenou ...
09.06.2014 - Mária Jedličková na udelení Zlatého čestného vyznamenania za zásluhy o Rakúsku republiku Ondrejov...
Mária Jedličková, poverená plnením úloh splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny sa na pozvanie veľvyslanca ...
09.06.2014 - Úspešná prezentácia menšín na Dni otvorených dverí
Letáky, brožúry, knihy a vystúpenia súborov – tým všetkým sa predstavilo počas sobotňajšieho Dňa otvorených dverí ...
04.06.2014 - Kultúra a tradície národnostných menšín na Dni otvorených dverí na úrade vlády
Už túto sobotu 7. júna sa otvoria brány bývalého letného arcibiskupského paláca na Námestí slobody v Bratislave, k...
03.06.2014 - Mária Jedličková sa zúčastní na pietnom akte kladenia vencov pred Pomníkom padlých bulharských pa...
Mária Jedličková poverená plnením úloh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny sa 4. júna 20...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>
10.08.2014 - Kultúrne leto Znej pieseň rusínska horami a dolinami pohoria Čergov
Obec Kyjov pozýva na podujatie Kultúrne leto Znej pieseň rusínska horami a dolinami pohoria Čergova, ktoré sa usku...
02.08.2014 - Folklórny festival pri príležitosti 250-tého výročia narodenia Petra Lodija
Pravoslávna cirkevná obec pozýva na Folklórny festival pri príležitosti 250-tého výročia narodenia Petra Lodija, k...
02.08.2014 - XX. Stretnutie pri vatre
Obec Becherov pozýva na miestny festival XX. Stretnutie pri vatre, ktorý sa uskutoční 2. augusta 2014 o 17.00 h na...
02.08.2014 - Oslavy obce
Obec Stročín pozýva na Oslavy obce, ktoré sa uskutočnia 2. augusta 2014 v areáli amfiteátra v Stročíne. Program...
02.08.2014 - Ruňanská vatra
Obec Runina pozýva na 20. ročník folklórneho festivalu Ruňanská vatra, ktorý sa uskutoční 2. augusta 2014 o 15.00 ...
02.08.2014 - Festival ľudového tanca a spevu národnostných menšín
Obec Hostovice pozýva na Festival ľudového tanca a spevu národnostných menšín pri príležitosti 660. výročia prvej ...
02.08.2014 - Festival Živé obrazy minulosti
Obec Nižná Jedľová pozýva na festival Živé obrazy minulosti, ktorý sa uskutoční 2. augusta 2014 o 15.00 h v areáli...
01.08.2014 - Pietny akt pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu
Občianske združenie In Minorita v rámci projektu Ma bisteren pozýva na pietny akt pri príležitosti Pamätného dňa r...
27.07.2014 - Rusínsky festival hudby, spevu, tanca a remesiel
Obec Osadné pozýva na Cezhraničné stretnutie občanov Slovenska a Poľska - Rusínsky festival hudby, spevu, tanca a ...
26.07.2014 - II. ročník osláv kultúry Rusínov v Roškovciach
Obec Roškovce, Rusínska obroda na Slovensku, Prešovský samosprávna kraj a Vihorlatské osvetové stredisko v Humenno...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>