Úrad splnomocnenca zverejnil príručku k postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou

 
Pre žiadateľov/prijímateľov dotácie bola vytvorená Príručka k postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou so základnými informáciami, ako postupovať pri verejnom obstarávaní, vzhľadom na druh a výšku položky, s cieľom uľahčenia vykonávania verejného obstarávania.

Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny na 21. ročníku festivalu Sviatok kultúry a vzájomnosti v Kežmarku
27.06.2016 - Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny na 21. ročníku festivalu Sviatok kultúry a vzájomnost...
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny prevzal záštitu nad 21. ročníkom festivalu Sviato...
Riaditeľka kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny sa zúčastnila významných podujatí národnostných menšín
27.06.2016 - Riaditeľka kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny sa zúčastnila významný...
Riaditeľka kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Alena Kotvanová sa v sobotu 25. júna 20...
Úrad splnomocnenca zverejnil príručku k postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou
24.06.2016 - Úrad splnomocnenca zverejnil príručku k postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou
Úrad vlády SR zaviedol kontrolu verejného obstarávania v procese kontroly vyúčtovaní poskytnutej dotácie, a to aj vzh...
Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny sa stretol s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR
21.06.2016 - Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny sa stretol s ministrom školstva, vedy, výskumu a špor...
Z iniciatívy Lászlóa Bukovszkého, splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny sa 21. júna 2016 uskutočnilo prac...
24. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
21.06.2016 - 24. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rov...
V priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky sa v pondelok 20. júna 2016 o 14.00 uskutočnilo 24. zasadnutie Rady...
Konferencia Spoločne včera, dnes a zajtra
21.06.2016 - Konferencia Spoločne včera, dnes a zajtra
Alena Kotvanová, riaditeľka Kancelárie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny sa v nedeľ...
Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny na 28. festivale chorvátskej kultúry
20.06.2016 - Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny na 28. festivale chorvátskej kultúry
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa zúčastnil na 28. festivale chorvátskej kultúry...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na zasadnutí pracovnej skupiny Rady vlády SR pre kultúru
17.06.2016 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na zasadnutí pracovnej skupiny Rady vlády SR pre k...
László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa zúčastnil na úvodnom zasadnutí Dočasnej pracovn...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny navštívil primátora mesta Žiar nad Hronom
16.06.2016 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny navštívil primátora mesta Žiar nad Hronom
László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny navštívil na pozvanie pána Petra Antala primátora ...
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na Celoštátnom ľudovo-umeleckom festivale v Želiezovciach
13.06.2016 - Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na Celoštátnom ľudovo-umeleckom festivale v Želiez...
Pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkeho sa uskutočnil v Želiezovciach v dň...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>
29.12.2015 - Theater Mucsa
Obec Topoľníky pozýva na veselohru Theater Mucsa, ktorá sa uskutočni 29. decembra 2015 o 16.30 h v miestnom kultúr...
28.12.2015 - Maďarský primáš vo svete
Občianske združenie Europe Center pozýva na kultúrne podujatie Maďarský primáš vo svete, ktoré sa bude konať 28. d...
27.12.2015 - Nová radosť stala – Betlehemské zvyky a tradície
Rusínska obroda na Slovensku pozýva na kultúrne podujatie Nová radosť stala – Betlehemské zvyky a tradície, ktoré ...
27.12.2015 - Görgey
TEÁTRUM pozýva na premiéru drámy Gábora Görgeyho „Görgey“, ktorá sa uskutoční 27. decembra 2015 o 18.00 h v Dôstoj...
27.12.2015 - Koncert Ženského zboru Českého spolku v Košiciach
ČESKÝ SPOLOK V KOŠICIACH - ČESKÝ SPOLEK V KOŠICÍCH pozýva na koncert Ženského zboru Českého spolku v Košiciach, kt...
25.12.2015 - Na vánoce, na ty hody
MORAVA KRÁSNA ZEM pozýva na kultúrne podujatie Na vánoce, na ty hody, ktoré sa uskutočni 25. decembra 2015 o 15.00...
19.12.2015 - Vianočné tradície národnostných menšín v Košiciach
Zväz skautov "PLAST" ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku pozýva na koncert Vianočné tradície národnostnýc...
18.12.2015 - Rómsky hlások
Centrum sociálnej pomoci mladým pozýva 13. ročník Celoslovenskej súťaže v speve populárnej piesne Rómsky hlások - ...
17.12.2015 - Koncert Ženského zboru Českého spolku v Košiciach
ČESKÝ SPOLOK V KOŠICIACH - ČESKÝ SPOLEK V KOŠICÍCH pozýva na koncert Ženského zboru Českého spolku v Košiciach, kt...
14.12.2015 - Cigánsky oheň
Občianske združenie – LAVUTA pozýva na koncert „Cigánsky oheň“,  ktorý sa uskutoční 14. decembra 2015 o 19.00 h v ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>