Pozvánka

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovzky si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu pod záštitou predsedu vlády SR Eduarda Hegera pod názvom Menšinové práva a ich legislatívna úprava.

Termín podujatia: 27. janár 2022, online

Cieľ podujatia:

  • Vytvoriť platformu na diskusiu s cieľom objasniť potrebu prijatia komplexnej legislatívnej úpravy práv národnostných menšín prostredníctvom jedného zákona;
  • Priblížiť historický kontext menšinovej legilatívy;
  • Identifikovať nedostatky súčasnej legislatívnej úpravy;
  • Oboznámiť sa s medzinárodnými skúsenosťami;
  • vymedziť ciele novej právnej úpravy a poukázať na prínos prijatia nového zákona o postavení a právach národnostných menšín

Rokovací jazyk
slovenský a nemecký jazyk, simultánne tlmočenie

Podujatie je určené zástupcom národnostných menšín, orgánov štátnej správy a samosprávy, akademickej obce a laickej verejnosti so záujmom o otázky ochrany práv národnostných menšín.

Rámcový program podujatia

  1. Panelová diskusia: Očakávania spájajúce sa s prijatím jedného komplexného menšinového zákona
  2. Panelová diskusia: Legislatívne riešenie práv národnostných menšín na Slovensku v kontexte nedávnej minulosti
  3. Panelová diskusia: Zabezpečenie práv národnostných menšín v zahraničí - zohľadňujúce skúsenosti a uplatnenia

Vyhlásenie splnomocnenca Bukovszkeho k výsledkom SODB 2021
21.01.2022 - Vyhlásenie splnomocnenca Bukovszkeho k výsledkom SODB 2021
Sčítanie obyvateľstva znovu potvrdilo, že Slovensko je multietnická krajina, v ktorej vedľa seba žije väčšinové slove...
Na ceste k dvojjazyčnosti dopravných značiek
14.01.2022 - Na ceste k dvojjazyčnosti dopravných značiek
V zmysle novely menšinového jazykového zákona sa od januára 2022 zmenilo legislatívne prostredie používania menšinový...
Náročnosť aplikácie menšinových jazykových práv: Úrad vlády odporúča dodatočné finančné prostriedky pre verejnú správu
12.01.2022 - Náročnosť aplikácie menšinových jazykových práv: Úrad vlády odporúča dodatočné fin...
Úrad vlády SR v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny pripravil a zverejnil Metodické...
Výbor víta iniciatívu, vďaka ktorej budú môcť menšiny žiadať peniaze na vlastnú prevádzku
06.12.2021 - Výbor víta iniciatívu, vďaka ktorej budú môcť menšiny žiadať peniaze na vlastnú pr...
Decembrové zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny sa uskutočnilo v online režime. Účastníci sa zaoberali hlavne ot...
  Prvýkrát zasadol nový menšinový výbor. Na pretrase boli Kultminor a Gyimesi
22.09.2021 - Prvýkrát zasadol nový menšinový výbor. Na pretrase boli Kultminor a Gyimesi
Po nedávno uskutočnených voľbách sa včera prvýkrát stretol značne obnovený Výbor pre národnostné menšiny a etnické sk...
Bukovszky: Odmietam bagatelizáciu či dezinterpretáciu holokaustu a tiež zľahčovanie tragických udalostí
09.09.2021 - Bukovszky: Odmietam bagatelizáciu či dezinterpretáciu holokaustu a tiež zľahčovani...
Dnešný Pamätný Deň obetí holokaustu a rasového násilia je príležitosťou pripomenúť si tragický osud Židov tzv. sloven...
Schválený nový akčný plán pre menšiny
25.08.2021 - Schválený nový akčný plán pre menšiny
Na dnešnom rokovaní schválila vláda SR Správu o plnení úloh z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostn...
Splnomocnenec Bukovszky sa stretol s ministrom zdravotníctva Lengvarským
17.08.2021 - Splnomocnenec Bukovszky sa stretol s ministrom zdravotníctva Lengvarským
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny už pri príprave správy o používaní menšinových jazykov, ktorá sa ...
Fond na podporu kultúry národnostných menšín spúšťa evidenciu kultúrnych organizácií národnostných menšín
13.08.2021 - Fond na podporu kultúry národnostných menšín spúšťa evidenciu kultúrnych organizác...
Fond 12. augusta 2021 spúšťa v súlade s § 6a, 6b a 6c zákona č. 138/2017 o Fonde na podporu kultúry národnostných men...
Splnomocnenec Bukovszky posilňuje spoluprácu s Radou Európy
22.07.2021 - Splnomocnenec Bukovszky posilňuje spoluprácu s Radou Európy
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky prijal Oksanu Tomovú mimoriadnu a splnomocnenú veľvys...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>