Návrh programu 43. zasadnutia
Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť
 
3. decembra 2021 (piatok) o 10.00 h,
formou online

 
Otvorenie

 1. Návrh programu
 2. Kontrola plnenia uznesení Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
 3. Informácia o 40. a 41. zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
  (predkladá podpredseda výboru
   
 4. Plán činnosti Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na rok 2022
  (predkladá predseda výboru) 
   
 5. Hodnotiaca správa Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny o podpore kultúr národnostných menšín, o stave národnostného školstva a o používaní jazykov národnostných menšín za obdobie rokov 2019 – 2020
  (predkladá predseda výboru) 
   
 6. Informácia o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
  (predkladá riaditeľka fondu) 
   
 7. Informácia o návrhu zákona o postavení príslušníkov národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (predkladá predseda výboru)
   
 8. Informácia o zverejnení výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 a návrh na zriadenie pracovnej skupiny k interpretácii údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 týkajúcich sa národnosti, ďalšej národnosti a materinského jazyka obyvateľov
  (predkladá generálna riaditeľka Štatistického úradu SR a predseda výboru) 
   
 9. Rôzne
  • Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2021 – 2025;
  • Informácia o opatreniach na zabezpečenie e-služieb v jazykoch národnostných menšín;
  • Legislatívne aktivity Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
ZáverVýbor víta iniciatívu, vďaka ktorej budú môcť menšiny žiadať peniaze na vlastnú prevádzku
06.12.2021 - Výbor víta iniciatívu, vďaka ktorej budú môcť menšiny žiadať peniaze na vlastnú pr...
Decembrové zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny sa uskutočnilo v online režime. Účastníci sa zaoberali hlavne ot...
 Prvýkrát zasadol nový menšinový výbor. Na pretrase boli Kultminor a Gyimesi
22.09.2021 - Prvýkrát zasadol nový menšinový výbor. Na pretrase boli Kultminor a Gyimesi
Po nedávno uskutočnených voľbách sa včera prvýkrát stretol značne obnovený Výbor pre národnostné menšiny a etnické sk...
Bukovszky: Odmietam bagatelizáciu či dezinterpretáciu holokaustu a tiež zľahčovanie tragických udalostí
09.09.2021 - Bukovszky: Odmietam bagatelizáciu či dezinterpretáciu holokaustu a tiež zľahčovani...
Dnešný Pamätný Deň obetí holokaustu a rasového násilia je príležitosťou pripomenúť si tragický osud Židov tzv. sloven...
Schválený nový akčný plán pre menšiny
25.08.2021 - Schválený nový akčný plán pre menšiny
Na dnešnom rokovaní schválila vláda SR Správu o plnení úloh z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostn...
Splnomocnenec Bukovszky sa stretol s ministrom zdravotníctva Lengvarským
17.08.2021 - Splnomocnenec Bukovszky sa stretol s ministrom zdravotníctva Lengvarským
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny už pri príprave správy o používaní menšinových jazykov, ktorá sa ...
Fond na podporu kultúry národnostných menšín spúšťa evidenciu kultúrnych organizácií národnostných menšín
13.08.2021 - Fond na podporu kultúry národnostných menšín spúšťa evidenciu kultúrnych organizác...
Fond 12. augusta 2021 spúšťa v súlade s § 6a, 6b a 6c zákona č. 138/2017 o Fonde na podporu kultúry národnostných men...
Splnomocnenec Bukovszky posilňuje spoluprácu s Radou Európy
22.07.2021 - Splnomocnenec Bukovszky posilňuje spoluprácu s Radou Európy
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky prijal Oksanu Tomovú mimoriadnu a splnomocnenú veľvys...
Jazykové práva národnostných menšín musia dodržiavať aj župy. Odteraz už majú metodickú pomôcku.
15.07.2021 - Jazykové práva národnostných menšín musia dodržiavať aj župy. Odteraz už majú meto...
Za ostatné roky si obce a mestá uvedomili svoje úlohy a povinnosti a vynaložili značné úsilie na dodržiavanie menš...
Národnostné organizácie zvolili členov a náhradníkov do Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
12.07.2021 - Národnostné organizácie zvolili členov a náhradníkov do Výboru pre národnostné men...
Národnostné organizácie zvolili členov a náhradníkov do Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Deň ...
Vláda schválila Správu splnomocnenca pre národnostné menšiny. Nastalo mierne zlepšenie pri aplikácií menšinových práv
10.06.2021 - Vláda schválila Správu splnomocnenca pre národnostné menšiny. Nastalo mierne zlepš...
Vláda na stredajšom zasadnutí schválila Správu o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rok...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>