Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Zloženie VNMES s účinnosťou od 12. 7. 2021

Zloženie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Predseda výboru
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

Podpredseda výboru

Tajomník výboru

Členovia výboru komory za národnostné menšiny s hlasovacím právom za maďarskú národnostnú menšinu:
 • Gyula Bárdos
 • Július Haraszti
 • Ábel Ravasz
 • Klaudia Szekeres
 • Géza Tokár
za rómsku národnostnú menšinu:
 • Alexander Daško
 • Zuzana Havírová
 • Vojtech Szajkó
 • Juraj Vozár
za českú národnostnú menšinu:
 • Jiří Zaťovič
 • Hana Zelinová
za rusínsku národnostnú menšinu:
 • Peter Medviď
 • Milan Ján Pilip
za ukrajinskú národnostnú menšinu:
 • Pavol Bogdan
 • Anton Novák
za bulharskú národnostnú menšinu:
 • Diana Dobrucká
za chorvátsku národnostnú menšinu:
 • Radoslav Jankovič
za moravskú národnostnú menšinu:
 • Ján Chúpek
za nemeckú národnostnú menšinu:
 • Ondrej Pöss
za poľskú národnostnú menšinu:
 • Katarzyna Iwona Bielik
za ruskú národnostnú menšinu:
 • Natália Balanová
za srbskú národnostnú menšinu:
 • Rajko Salihbegovič
za židovskú národnostnú menšinu:
 • Matej Beránek

Členovia výboru komory za ústredné orgány štátnej správy s hlasovacím právom

 • splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity – Andrea Bučková
 • splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti – Martin Giertl
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky – Barbara Illková
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – Monika Gajdácsová
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Adrián Jenčo
 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – Radoslav Kutaš
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky – Anna Verešová
 • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – Marián Filčík

Stále prizývaní členovia výboru bez hlasovacieho práva

 • verejná ochrankyňa práv – Mária Patakyová
 • Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny –Jarmila Vaňová
 • podpredseda Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť za občiansku spoločnosť
 • Fond na podporu kultúry národnostných menšín
 • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva – Silvia Porubänová
 • Rozhlas a televízia Slovenska – Attila Lovász
 • odborníci preukázateľne pôsobiaci v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín: Nina Galanská, Tomáš Hrustič
 • Združenie miest a obcí Slovenska – Michal Kaliňák
 • Únia miest Slovenska – Béla Keszegh
 • Združenie samosprávnych krajov SK 8 – József Berényi

Náhradníci členov výboru s hlasovacím právom

za maďarskú národnostnú mešinu:

 • Katalin Hodossy
 • Rudolf Mézes
 • Hajnalka Polgár

za rómsku národnostnú menšinu:

 • Marián Balog
 • Marek Rigó Mikuláš
 • Lakatoš Viliam Tankó
za českú národnostnú menšinu:
 • Jaroslav Kníž
 • Dagmar Takácsová
za rusínsku národnostnú menšinu:
 • Martin Karaš
 • Peter Štefaňák
za ukrajinskú národnostnú menšinu:
 • Miriam Božíková
 • Ľudmila Ražina
za bulharskú národnostnú menšinu:
 • Radostina Doganová
za chorvátsku národnostnú menšinu:
 • Jozefína Daničová
za moravskú národnostnú menšinu:
 • Jana Muráňová
za nemeckú národnostnú menšinu:
 • Erika Kőnig
za poľskú národnostnú menšinu:
 • Karolina Anna Bielik
za ruskú národnostnú menšinu:
 • Svetlana Borbelyová
za srbskú národnostnú menšinu:
 • Mile Vasiljevič
za židovskú národnostnú menšinu:
 • Pavol Mešťan


8421

Dátum poslednej aktualizácie: 16.07.2021