Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Zloženie VNMES s účinnosťou od 6. 10. 2020

Zloženie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Predseda výboru
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

Podpredseda výboru
Milan Ján Pilip, zástupca rusínskej národnostnej menšiny

Tajomníčka výboru
Alena Kotvanová, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Členovia výboru komory za národnostné menšiny s hlasovacím právom

 • Gyula Bárdos, zástupca maďarskej národnostnej menšiny
 • Edit Bauer, zástupkyňa maďarskej národnostnej menšiny
 • Klaudia Szekeres, zástupkyňa maďarskej národnostnej menšiny
 • Géza Tokár, zástupca maďarskej národnostnej menšiny
 • Tibor Tóth, zástupca maďarskej národnostnej menšiny
 • Alexander Daško, zástupca rómskej národnostnej menšiny
 • Ivan Mako, zástupca rómskej národnostnej menšiny
 • Vladimír Sendrei, zástupca rómskej národnostnej menšiny
 • Juraj Vozár, zástupca rómskej národnostnej menšiny
 • Dagmar Takácsová, zástupkyňa českej národnostnej menšiny
 • Hana Zelinová, zástupkyňa českej národnostnej menšiny
 • Peter Medviď, zástupca rusínskej národnostnej menšiny
 • Pavol Bogdan, zástupca ukrajinskej národnostnej menšiny
 • Anton Novák, zástupca ukrajinskej národnostnej menšiny
 • Ondrej Pöss, zástupca nemeckej národnostnej menšiny
 • Dariusz Żuk-Olszewski, zástupca poľskej národnostnej menšiny
 • Ján Chúpek, zástupca moravskej národnostnej menšiny
 • Oľga Dašková, zástupkyňa ruskej národnostnej menšiny
 • Diana Dobrucká, zástupkyňa bulharskej národnostnej menšiny
 • Radoslav Jankovič, zástupca chorvátskej národnostnej menšiny
 • Stane Ribič, zástupca srbskej národnostnej menšiny
 • Pavel Traubner, zástupca židovskej národnostnej menšiny

Členovia výboru komory za ústredné orgány štátnej správy s hlasovacím právom

 • Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity
 • Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 • Barbara Illková, generálna riaditeľka sekcie medzinárodnoprávnej, konzulárnej a krízového manažmentu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 • Monika Gajdácsová, generálna riaditeľka sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • Adrián Jenčo, generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
 • Radoslav Ragač, generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva a kultúry menšín Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
 • Anna Verešová, generálna riaditeľka sekcie rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • Marián Filčík, riaditeľ odboru ľudských práv Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Stále prizývaní členovia výboru bez hlasovacieho práva

 • Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv
 • Jarmila Vaňová, zástupkyňa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
 • Kálmán Petőcz, podpredseda Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť za občiansku spoločnosť
 • Norbert Molnár, riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
 • Tomáš Földes, poverený riadením Slovenského národného strediska pre ľudské práva
 • Attila Lovász, zástupca Rozhlasu a televízie Slovenska
 • Tomáš Hrustič, odborník preukázateľne pôsobiaci v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín
 • Nina Galanská, odborníčka preukázateľne pôsobiaca v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín
 • Michal Kaliňák, zástupca Združenia miest a obcí Slovenska
 • Béla Keszegh, zástupca Únie miest Slovenska
 • József Berényi, Združenia samosprávnych krajov SK 8

Náhradníci členov výboru s hlasovacím právom

 • Rudolf Mézes, náhradník maďarskej národnostnej menšiny
 • Béla Halász, náhradník maďarskej národnostnej menšiny
 • Zoltán Hanesz, náhradník maďarskej národnostnej menšiny
 • Katalin Hodossy, náhradníčka maďarskej národnostnej menšiny
 • Örs Orosz, náhradník maďarskej národnostnej menšiny
 • Peter Bíreš, náhradník rómskej národnostnej menšiny
 • Marek Rigó, náhradník rómskej národnostnej menšiny 
 • Mikuláš Lakatoš, náhradník rómskej národnostnej menšiny
 • Viliam Tankó, náhradník rómskej národnostnej menšiny
 • Hana Husenicová, náhradníčka českej národnostnej menšiny
 • Jitka Smrigová, náhradníčka českej národnostnej menšiny
 • Ján Lipinský, náhradník rusínskej národnostnej menšiny 
 • Miloš Stronček, náhradník rusínskej národnostnej menšiny
 • Roman Dohovič, náhradník ukrajinskej národnostnej menšiny
 • Marta Kákoni, náhradníčka ukrajinskej národnostnej menšiny
 • Erika Kőnig, náhradníčka nemeckej národnostnej menšiny
 • Magdaléna Štujberová, náhradníčka poľskej národnostnej menšiny
 • Jana Muráňová, náhradníčka moravskej národnostnej menšiny
 • Kristína Lettrichová Dašková, náhradníčka ruskej národnostnej menšiny
 • Fabiola Vícenová, náhradníčka bulharskej národnostnej menšiny
 • Jozefína Daničová, náhradníčka chorvátskej národnostnej menšiny
 • Anica Ribič, náhradníčka srbskej národnostnej menšiny
 • Pavol Mešťan, náhradník židovskej národnostnej menšiny


8421

Dátum poslednej aktualizácie: 04.06.2021