Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Zloženie VNMES s účinnosťou od 16. 9. 2021

Zloženie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Predseda výboru
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

Podpredseda výboru
Ondrej Pöss, člen výboru za nemeckú národnostnú menšinu

Tajomníčka výboru
Sofia Penerová Daskalová, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Členovia výboru komory za národnostné menšiny s hlasovacím právom za maďarskú národnostnú menšinu:
 • Gyula Bárdos
 • Július Haraszti
 • Ábel Ravasz
 • Klaudia Szekeres
 • Géza Tokár
za rómsku národnostnú menšinu:
 • Alexander Daško
 • Zuzana Havírová
 • Vojtech Szajkó
 • Juraj Vozár
za českú národnostnú menšinu:
 • Jiří Zaťovič
 • Hana Zelinová
za rusínsku národnostnú menšinu:
 • Peter Medviď
 • Milan Ján Pilip
za ukrajinskú národnostnú menšinu:
 • Pavol Bogdan
 • Anton Novák
za bulharskú národnostnú menšinu:
 • Diana Dobrucká
za chorvátsku národnostnú menšinu:
 • Radoslav Jankovič
za moravskú národnostnú menšinu:
 • Ján Chúpek
za nemeckú národnostnú menšinu:
 • Ondrej Pöss
za poľskú národnostnú menšinu:
 • Katarzyna Iwona Bielik
za ruskú národnostnú menšinu:
 • Natália Balanová
za srbskú národnostnú menšinu:
 • Rajko Salihbegovič
za židovskú národnostnú menšinu:
 • Matej Beránek

Členovia výboru komory za ústredné orgány štátnej správy s hlasovacím právom

 • splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity – Ján Hero
 • splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti – Martin Giertl
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky – Barbara Illková
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – Monika Gajdácsová
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Adrián Jenčo
 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – Viera Leščáková, štátna tajomníčka Ministerstva kultúry
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky – Anna Verešová
 • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – Marián Filčík

Stále prizývaní členovia výboru bez hlasovacieho práva

 • verejná ochrankyňa práv – Mária Patakyová
 • Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny –Jarmila Vaňová
 • podpredseda Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť za občiansku spoločnosť
 • Fond na podporu kultúry národnostných menšín – Alena Kotvanová
 • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva – Silvia Porubänová
 • Rozhlas a televízia Slovenska – Attila Lovász
 • odborníci preukázateľne pôsobiaci v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín: Nina Galanská, Tomáš Hrustič
 • Združenie miest a obcí Slovenska – Michal Kaliňák
 • Únia miest Slovenska – Béla Keszegh
 • Združenie samosprávnych krajov SK 8 – József Berényi

Náhradníci členov výboru s hlasovacím právom

za maďarskú národnostnú mešinu:

 • Katalin Hodossy
 • Rudolf Mézes
 • Hajnalka Polgár

za rómsku národnostnú menšinu:

 • Marián Balog
 • Marek Rigó Mikuláš
 • Lakatoš Viliam Tankó
za českú národnostnú menšinu:
 • Jaroslav Kníž
 • Dagmar Takácsová
za rusínsku národnostnú menšinu:
 • Martin Karaš
 • Peter Štefaňák
za ukrajinskú národnostnú menšinu:
 • Miriam Božíková
 • Ľudmila Ražina
za bulharskú národnostnú menšinu:
 • Radostina Doganová
za chorvátsku národnostnú menšinu:
 • Jozefína Daničová
za moravskú národnostnú menšinu:
 • Jana Muráňová
za nemeckú národnostnú menšinu:
 • Erika Kőnig
za poľskú národnostnú menšinu:
 • Karolina Anna Bielik
za ruskú národnostnú menšinu:
 • Svetlana Borbelyová
za srbskú národnostnú menšinu:
 • Mile Vasiljevič
za židovskú národnostnú menšinu:
 • Pavol Mešťan


8421

Dátum poslednej aktualizácie: 21.12.2021